Reference

Reference

Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin preduzeće za građevinarstvo, promet i usluge sa više od deset godina iskustva u oblasti niskogradnje,uspešno obavlja poslove na izgradnji puteva, izvođenju zemljanih radova, rušenja objekata, radova iskopa, obezbeđenja temeljne jame, uređenja površina svih vrsta, kao i osnovnih i pratećih objekata niskogradnje.


Investitor
Predmet

Pripremni i zemljani radovi na Koridoru 11, deonica Preljina – Požega

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
energogroup logo
Predmet

Zemljani radovi i radovi izgradnje saobraćajnica i parkinga

Fabrika za preradu stočne hrane Padinska Skela

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
energogroup logo
Predmet

Zemljani radovi i radovi izgradnje saobraćajnica i parkinga

Kompleks objekata MTU Nova Pazova

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
novkol logo
Predmet

Zemljani radovi na stambeno-poslovnom objektu Objekat X, Blok 41, Novi Beograd

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
Predmet

Pripremni i zemljani radovi na Koridoru 11, deonica Surčin – Novi Beograd

Period/Godina

2020-2021

Investitor
neimar logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova za potrebe izgradnje stambeno – poslovnog objekta na kat.parceli br. 6841 KO Novi Beograd u ul. Tošin bunar u Novom Beogradu

Period/Godina

2019

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje radova rušenja i zemljanih radova na objektu ZF II Pančevo

Period/Godina

2019

Investitor
Predmet

Rušenje objekata za potrebe izgradnje stambeno – trgovačkog – poslovnog objekta Big Fashion Park u Višnjičkoj ulici u Beogradu

Period/Godina

2019

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova I radova rušenja za potrebe izgradnje poslovnog objekta UŠĆE TOWER II, Beograd

Period/Godina

2019

Investitor
gradjevinar logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova i radova na spoljnom uređenju na poslovnom objektu Vorwerk, Preljina u Čačku

Period/Godina

2019

Investitor
ca group logo
Predmet

Utovar i prevoz demetalizovane mix troske na relaciji HBIS Group Serbia Iron & Steel, Vranovo – lokacija Industrijska zona Smederevo.

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
neimar logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova i rušenja postojećih objekata radi izgradnje stambeno poslovnog objekta u ul. Gramšijeva, Novi Beograd.

Period/Godina

Radovi u toku

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova za potrebe izgradnje poslovnog objekta faze III i IV fabrike automobilskih delova „MEI TA“, Barič.

Period/Godina

2018

Investitor
gradjevinar logo
Predmet

Izvođenje radova na izradi privremenog parkinga poslovnog obejkta Aptiv Packard u Novom Sadu

Period/Godina

2018

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova za potrebe izgradnje Stambeno poslovnog objekta „Navigator Business center 2”, Novi Beograd.

Period/Godina

2018

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova I radova rušenja za potrebe izgradnje poslovnog objekta UŠĆE TOWER II, Beograd

Period/Godina

2018

Investitor
enmon logo
Predmet

Radovi rušenja u ulici Dubrovačka br.8, Beograd

Period/Godina

2018

Investitor
gradjevinar logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova i radova na spoljnom uređenju na poslovnom objektu Vorwerk, Preljina u Čačku

Period/Godina

2018

Investitor
gradina logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Bloku 32, Novi Beograd

Period/Godina

2018

Investitor
neimar logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova I rušenja postojećih objekata radi izgradnje stambeno poslovnog objekta u ul. Gramšijeva, Novi Beograd

Period/Godina

2018

Investitor
novkol logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova u okviru radova obezbeđenja temeljne jame na objektu Kineski kulturni centar u Beogradu

Period/Godina

2017 – 2018

Investitor
Predmet

Zemljani i betonski radovi na izgradnji poslovnoskladišnog objekta IPB 04

Period/Godina

2018

Investitor
novkol logo
Predmet

Zemljani radovi na objektu Poslovni kompleks “GREEN HEART” Novi Beograd

Period/Godina

2018

Investitor
ca group logo
Predmet

Utovar i prevoz demetalizovane mix troske na relaciji HBIS Group Serbia Iron &Steel, Vranovo, – lokacija vage do skladišta na lokaciji Jelen Do.

Period/Godina

2018

Investitor
ca group logo
Predmet

Utovar , prevoz i planiranje miks i konvertorske troske na relaciji Hesteel Serbia airon and steel Smederevo, Vranovo do skladišta naručiova u Vranovu.

Period/Godina

2017

Investitor
energogroup logo
Predmet

Izvođenje zemljanih radova za potrebe izgradnje poslovnog objekta faze III i IV fabrike automobilskih delova “MEI TA”, Barič

Period/Godina

2018

Investitor
gradjevinar logo
Predmet

Izvođenje radova na objektu Ambasade SR Nemačke u Beogradu

Period/Godina

2017

Investitor
Predmet

Zemljani radovi na izgradnji platoa za smeštaj robe, fabrika SIKA u Šimanovcima

Period/Godina

2017

Investitor
gradjevinar logo
Predmet

Izvođenje radova na objektu MPZ Agrar u Novom Sadu

Period/Godina

2017

Investitor
novkol logo
Predmet

Nabavka i prevoz kamena II klase I usluga prevoza zemljanog materijala u okviru projekta “Beograd na vodi”

Period/Godina

2015 – 2017

Investitor
ca group logo
Predmet

Utovar , prevoz i planiranje konvertorske troske iz kruga Železare Smederevo na deponiju na lokaciju Jezero.

Period/Godina

2017

Investitor
Predmet

Zemljani radovi na objektu stanice za snabdevanje gorivom u Surčinu

Period/Godina

2017

Investitor
Predmet

Pripremni radovi na objektu Most br.8 kod Ostružnice

Period/Godina

2017

Investitor
Predmet

Izrada platoa u Dobanovcima

Period/Godina

2017

Investitor
Predmet

Zemljani radovi na izgradnji platoa, u Ugrinovcima

Period/Godina

2017

Investitor
rubau logo
Predmet

Izvođenje radova u okviru izgradnje saobraćajnica Severni pristupni put LOT 1, u Beogradu

Period/Godina

2017